ulotka PDF
pdf
BLOG www.inwestycjegrupowe.wordpress.com
faq
1. Jaki jest proces przystąpienia do inwestycji grupowej?
Proces przystąpienia do każdego działania w ramach Inwestycji Grupowej jest bardzo prosty. Trzeba posiadać środki finansowe i chęć przystąpienia do grupy, której celem jest budowa budynku np. wielomieszkaniowego lub o innym przeznaczeniu (o przeznaczeniu budynku decyduje grupa). W ramach takiej grupy zawiązywana jest Spółka Celowa, w której każdy posiada udziały proporcjonalne do zaangażowanych środków finansowych. Organizator Inwestycji Grupowej zapewnia płynną realizację budowy, oraz całe zaplecze niezbędne do jej realizacji, w tym także ekipę budowlaną, sprzęt ciężki, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i wiedzę swoją oraz innych osób, które będą zatrudnione do realizacji budowy przez powołaną wcześniej Spółkę Celową, czyli wszystkich udziałowców inwestycji.
2. Kto może przystąpić do takiej inwestycji grupowej?
Do Inwestycji Grupowej może przystąpić zarówno osoba fizyczna jak i prawna, która posiada wystarczające środki finansowe do pokrycia udziału własnego, w gotówce oraz zdolność kredytową i promesę bankową gwarantującą środki finansowe w deklarowanej przez siebie wielkości udziału własnego (czyli musi wystarczyć na realizację całego projektu - lokalu, który jest celem Twojej inwestycji).
3. Dlaczego będzie taniej niż na rynku i u developera?
Nasza Inwestycja Grupowa daje swoim uczestnikom - udziałowcom bardzo duże możliwości na pozyskanie naprawdę taniego lokalu, mieszkania. Na fakt, że wspólna inwestycja pozwoli na wybudowanie mieszkań znacznie taniej, niż dostępne na rynku lub u developera ma wpływ kilka czynników, oto najważniejsze z nich:
a) realizacja własnym - sprawdzonym i doświadczonym zespołem budowlanym,
b) brak kosztów zatrudnienia prezesa i zarządu, a także pracowników biurowych, sprzedawców, administracji itp., jak to ma miejsce w przypadku firm developerskich,
c) brak kosztów utrzymania biura - najem, telefony, sprzęt, środki transportu i wiele innych (jedynie biuro rachunkowe),
d) brak bardzo wysokich kosztów sprzedaży mieszkań - marketing i biuro sprzedaży, prowizja dla pośredników, koszty promocji i reklamy w prasie i innych mediach, poligrafia a także udziału w targach nieruchomości,
e) materiały budowlane - bardzo dobre jakościowo, kupowane "po kosztach produkcji" z fabryki organizatora Inwestycji Grupowej, a pozostałe w cenach hurtowych (bez marży - za pośrednictwem składu mat. bud. organizatora),
f) Dostęp poprzez firmę organizatora Inwestycji Grupowej do własnej bazy transportowej i sprzętowej - brak marży, a jedynie pokrycie kosztów eksploatacji.
Ponadto, trzeba pamiętać że wszyscy, jako członkowie grupy i Spółki Celowej powołanej do realizacji tej inwestycji, jesteśmy w pewnym sensie, swoimi własnymi klientami i wiele rozwiązań projektowych i technicznych możemy dopasować do własnych potrzeb - a takiej możliwości nie daje nam żadna inna inwestycja w nieruchomości dostępne na rynku pierwotnym ani wtórnym.
4. Dlaczego w ulotce informacyjnej napisano, że "zarabiasz już w chwili zakupu"?
Odpowiedź jest bardzo prosta:
1. Po pierwsze, ponieważ nabywasz lokal takiej wielkości jakiej potrzebujesz,
2. Po drugie, ponieważ nabywasz lokal w idealnej dla Ciebie lokalizacji, którą wybierasz jako członek Grupy Inwestycyjnej i udziałowiec Spółki Celowej.
3. Po trzecie, ponieważ już przystępując do Inwestycji Grupowej, masz pewność, że koszt Twojego lokalu będzie około 20-25% niższy niż cena rynkowa takiego mieszkania (uzasadnienie - patrz też pkt. Nr 5).
5. Co to znaczy "bardzo dobra lokalizacja, w cenie lepszej niż rynkowa" i dlaczego tak jest?
Lokalizacja, w której zostanie wybudowany planowany budynek wielomieszkaniowy, jest bardzo dobra, a nawet najlepsza z możliwych, ponieważ tego wyboru dokonują sami uczestnicy - udziałowcy Inwestycji Grupowej. Natomiast cena gotowego lokalu jest niższa niż rynkowa, ponieważ całe przedsięwzięcie realizuje grupa inwestycyjna w postaci Spółki Celowej, która nie posiada kosztów promocji i reklamy, administracji i przede wszystkim marży developera. To daje mam oszczędności około 25%. Ponadto, duża część materiałów potrzebnych do budowy budynku, będzie pochodziła z fabryki prefabrykatów, która jest własnością organizatora Inwestycji Grupowej, i będą one udostępnione po kosztach produkcji, a pozostałe materiały będą nabywane w cenach, hurtowych. Gwarantuje to organizator Inwestycji Grupowej, który posiada stosowne umowy i od wielu lat prowadzi własny skład materiałów budowlanych. Organizator Inwestycji Grupowej posiada także własną bazę transportu i ciężkiego sprzętu budowlanego, potrzebnego do realizacji inwestycji (około 80% niezbędnego do realizacji budowy, sprzętu jest własnością firmy organizatora Inwestycji Grupowych).
6. Jaki jest minimalny próg wejścia?
Minimalny próg wejścia to 25% całego udziału własnego w danym projekcie (w gotówce) i jest to wkład na zakup gruntu pod inwestycję. Pozostała część może zostać zdeponowana w formie gotówki na rachunku powierniczym lub w formie promesy bankowej gwarantującej, że żaden ze współudziałowców nie zablokuje całej inwestycji z powodu braku finansowania swojej części.
7. Kto będzie nadzorował postępy budowy i poprawność realizacji w imieniu inwestorów i kto go wybierze?
Kontrola będzie sprawowana wielotorowo:
a) przez organizatora Inwestycji Grupowej, który także będzie jej uczestnikiem,
b) przez Kierownika Budowy, który ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu tego typu budów - wybierany będzie przez organizatora Inwestycji Grupowej i jednocześnie będzie ze względu na swoje doświadczenie gwarantem właściwej realizacji budowy,
c) przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, wybranego przez wszystkich udziałowców spółki celowej, która realizuje Inwestycję Grupową.
d) Ponad to, każdy udziałowiec ma prawo dodatkowo zatrudnić Inspektora Nadzoru na "własną rękę", ale też na własny koszt.
8. Jakie jest doświadczenie konkretnych osób zaangażowanych w prowadzenie projektu?
Organizator Inwestycji Grupowej, zapewnia przede wszystkim szybką realizację inwestycji budowlanej. Ponad to gwarantuje doświadczenie i profesjonalizm ekipy budowlanej, która będzie realizowała budowę. Zarówno kierownik budowy, wykonawcy branżowi, a nawet majster i cała ekipa budowlana, to osoby sprawdzone w wielu dotychczasowych, wspólnych inwestycjach developerskich. Wszyscy posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie i dziesiątki tysięcy m2 powierzchni mieszkalnych i biurowych wybudowanych i oddanych do użytkowania.
9. Kto i na jakich warunkach będzie sprawował pieczę nad właściwą realizacją całego projektu?
Projekt od początku, aż do oddania budynku do użytkowania - będzie prowadzony przez Grzegorza Świętek - pomysłodawcę i organizatora Inwestycji Grupowej, Prezesa Zarządu firmy Invest Media Sp. z o.o. Zostanie on także powołany na stanowisko Prezesa Zarządu powołanej do realizacji budowy, spółki celowej. Każdym etap prac, począwszy od projektowych, poprzez budowlane, a skończywszy na wykończeniowych, realizowany będzie przez firmy i wykonawców sprawdzonych w dotychczasowej współpracy. Ekipy oraz firmy wykonawcze są tanie, szybkie i bardzo profesjonalne w swoim działaniu.
10. Czy organizator ma doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich - w tym na terenie Krakowa?
Organizator Inwestycji Grupowej od urodzenia mieszka w Krakowie i posiada bardzo dobre rozeznanie krakowskiego rynku nieruchomości (własne, licencjonowane pośrednictwo i zarząd nieruchomości). Zdobył także gruntowne wykształcenie budowlane. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce z o.o. w Niepołomicach pod Krakowem, której głównym profilem jest działalność developerska oraz produkcja wibroprasowanych materiałów budowlanych. Od 15 lat związany jest z aktywną działalnością na rynku budowlanym i nieruchomości. Organizator posiada kilka biznesów związanych nieruchomościami, ale także z powodzeniem prowadzi firmę poligraficzną oraz drukarnię.
11. Czy 100% kosztów będzie finansowane ze środków inwestorów?
Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych udziałowców - gotówka lub z kredytów bankowych udziałowców nie posiadających pełnego wkładu w gotówce, jednak w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie odpowiednich gwarancji bankowych. W interesie wszystkich udziałowców Spółki Celowej jest zapewnienie pełnego i płynnego finansowania kosztów budowy, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w realizacji inwestycji.
12. Jaki jest szczegółowy koszt całej inwestycji?
Dokładny, rozpisany na czynniki pierwsze koszt inwestycji (kosztorys inwestorski), będzie przygotowany przez kosztorysanta z uprawnieniami po zawiązaniu się danej Grupy Inwestycyjnej i wyborze przez jej członków konkretnej lokalizacji i ustaleniu jej rozpiętości.
13. Kiedy najpóźniej mogę się wycofać z inwestycji i na jakich warunkach?
Rezygnacja z udziału w Inwestycji Grupowej możliwa jest na każdym etapie jej realizacji, bez konieczności podawania przyczyn, gdyż nie mamy wpływu na sytuacje losowe, które każdemu przecież mogą się przydarzyć. Możliwe są trzy warianty wycofania się z inwestycji uzależnione od czasu i etapu zawansowania prac:
a) Bez żadnych konsekwencji i zobowiązań - do chwili podpisania umowy spółki celowej i zanim zostaną poniesione pierwsze koszty związane z inwestycją (czyli przed wykonaniem wstępnego kosztorysu danej inwestycji).
b) W przypadku wycofania się z Inwestycji Grupowej już po zawiązaniu Spółki Celowej u notariusza - uczestnik ponosi bezzwrotne koszty związane z rejestracją spółki, wykonaniem wstępnego kosztorysu inwestycji oraz innych realnie poniesionych kosztów, które nie mogą przekroczyć wysokości udziału własnego poniesionego do chwili rezygnacji.
c) W przypadku wycofania się ze Spółki Celowej i Inwestycji Grupowej będącej w trakcie realizacji inwestycji, czyli od chwili rozpoczęcia prac projektowych - należy znaleźć zastępstwo na swoje miejsce (np. odsprzedać własne udziały innemu uczestnikowi Inwestycji Grupowej lub z poza niej).
Na żadnym etapie realizacji inwestycji nie ma przewidzianych żadnych kar wynikających z rezygnacji w Inwestycji Grupowej.
14. Jaka będzie forma prawna spółki?
Na potrzeby Inwestycji Grupowej zawiązana zostanie Spółka Celowa, która po zakończeniu realizacji budowy zostanie rozwiązana, a jej majątek podzielony proporcjonalnie do posiadanych udziałów, pomiędzy udziałowców. .
15. Ilu udziałowców może wejść do spółki - jakie jest maksimum?
Każda Grupa Inwestycyjna będzie organizowana w wyznaczonym terminie. Każdy kto w tym terminie wyrazi chęć przystąpienia do inwestycji w danym mieście, będzie miał taką możliwość. Jeśli nie zdąży, lub z innego powodu nie przystąpi do danej inwestycji, będzie mógł to zrobić przy okazji organizowania kolejnej grupy inwestycyjnej.
16. Kto zasiądzie w zarządzie spółki?
W zarządzie Spółki Celowej, która zostanie zawiązana na potrzeby danej Inwestycji Grupowej, zasiądą wszyscy jej udziałowcy, a wielkość udziałów będzie proporcjonalna do wielkości wkładu własnego i zarezerwowanej powierzchni.
17. Jakie są uprawnienia decyzyjne i kontrolne udziałowców?
Inwestycja Grupowa, której celem jest zwiększenie rentowności inwestowania w nieruchomości, charakteryzuje się pełną transparentnością swoich działań. Każdy udziałowiec, zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Prawa Handlowego, w tym także dla spółek celowych, posiada "silę głosu" odpowiadającą procentowemu zaangażowaniu w inwestycję. Każdy udziałowiec posiada pełny wgląd do dokumentów dotyczących realizacji danej Inwestycji Grupowej, a także do dokumentów księgowych spółki.
18. Kto będzie prowadził księgowość w spółce celowej i kto go wybierze?
Księgowość w Spółce Celowej, zgodnie z decyzją jej udziałowców, będzie prowadziło wybrane biuro rachunkowe lub zatrudniona osoba z uprawnieniami samodzielnego księgowego.
19. Jakie środki własne (poza pracą i organizowaniem projektu) wkłada organizator?
Organizator Inwestycji Grupowej, w osobie Grzegorza Świętek jako Prezesa spółki Invest Media, poza zaangażowaniem swojego czasu i wkładem organizacyjnym, gwarantującym szybkie zakończenie realizacji budowy, zapewnia także sprzęt transportowy i zaplecze techniczne, materiały budowlane w cenach hurtowych oraz materiały pochodzące z fabryki organizatora - do budowy ścian nośnych i działowych, kostkę brukową, ciągi wentylacyjne i kominowe - w cenie "po kosztach" produkcji. Ponad to organizator Inwestycji Grupowej, wspólnie z innymi udziałowcami Spółki Celowej, partycypuje w kosztach zakupu działki pod planowaną Inwestycję Grupową.
20. Czy jest już wydane prawomocne pozwolenie na budowę?
O wydanie pozwolenia na budowę występuje się po zakończeniu prac związanych projektem architektonicznym, konstrukcyjnym oraz branżowymi. Niezbędne jest także uzyskanie stosownych uzgodnień w ZUDP i wiele innych. To członkowie Grupy Inwestycyjnej wybierają lokalizację dla planowanej nieruchomości, a także uczestniczą w pracach projektowych w zakresie własnego lokalu. Dlatego wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu Spółki Celowej, w trakcie działalności Grupy Inwestycyjnej, a koszty tych prac pokrywane są proporcjonalnie, przez członków Grupy Inwestycyjnej.
21. Jeśli nie ma pozwolenia - czy są jakieś wizualizacje lub koncepcja dla planowanej nieruchomości?
Zasadniczym celem Inwestycji Grupowych jest budowa obiektów budowlanych, dających jej członkom, możliwie największy zwrot z inwestycji. Zatem projektowany budynek będzie musiał spełniać wszelkie wymagania stawiane dla takich obiektów oraz musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu, jeśli taki obowiązuje lub WZiZT. Projekt koncepcyjny oraz wizualizacje, będą wykonane w ramach konkretnej Inwestycji Grupowej w trakcie jej działalności, na właściwym etapie realizacji inwestycji.
22. Jak wygląda zakładane rozliczenie projektu?
Celem Inwestycji Grupowej jest zakup gruntu i budowa na nim budynku określonego w umowie powołanej do tego zadania Spółki Celowej. Po zakończeniu realizacji budowy, spółka celowa zostanie decyzją jej udziałowców rozwiązana. Za zakończenie inwestycji uważa się odbiór budynku i lokali przez udziałowców od wykonawcy a następnie odbiór zrealizowanej inwestycji przez Nadzór Budowlany. Powstały w wyniku działalności spółki majątek, zostanie zgodnie z warunkami zawartej umowy Spółki Celowej podzielony pomiędzy jej udziałowców. Tym samym grupa inwestycyjna zgromadzona w ramach Inwestycji Grupowych zostanie rozwiązana. W celu realizacji nowej inwestycji, zawiązana będzie już nowa grupa.
23. Do jakiego stanu wykończenia wnętrz będą wykonywane nasze lokale?
Wszystkie lokale zostaną zrealizowane do tzw. stanu developerskiego, którego szczegóły zostaną określone w umowie Spółki Celowej. Niemniej jednak minimalny stan wykończenia lokali musi przynajmniej umożliwiać odbiór budynku przez Nadzór Budowlany. Będzie także możliwość zawarcia odrębnej umowy, zlecającej wykończenie lokali wg. własnych preferencji, a także zlecenie zarządu nad gotowym już lokalami lub ich sprzedaży w ramach indywidualnych, preferencyjnych umów z firmą organizatora Inwestycji Grupowej, spółką Invest Media Sp. z o.o., która posiada licencję Zarządcy oraz Pośrednika Nieruchomości oraz własną, fachową ekipę wykończeniową.
24. Czy możliwość zainwestowania w projekt nie jest ofertą publiczną, a tym samym nie wymaga przygotowania prospektu, zgłoszenia do KNF?
Inwestycja realizowana będzie na bazie spółki celowej złożonej ze wszystkich uczestników takiej inwestycji grupowej i podlega regulacjom Kodeksu Prawa Handlowego. Zakres działalności takiej spółki celowej w żaden sposób nie podlega Komisji Nadzoru Finansowego.
25. Jakie korzyści ze wspólnej inwestycji będzie miał organizator Inwestycji Grupowej
Wynagrodzenie dla organizatora Inwestycji Grupowej zostanie wypłacone zgodnie z umową na końcu inwestycji w formie i wysokości uzgodnionej z udziałowcami Spółki Celowej. W trakcie trwania inwestycji organizator nie będzie pobierał żadnego wynagrodzenia (udziałowcy na bieżąco pokrywają wyłącznie koszty związane z budową). Zatem prawidłowa i szybka realizacja projektu jest w interesie organizatora, który może otrzymać swoje wynagrodzenie dopiero po jej zakończeniu. Rozwiązanie takie jest jednocześnie gwarancją uczciwych zamiarów organizatora i pomysłodawcy Inwestycji Grupowych. Wynagrodzenie dla organizatora może być zrealizowane w formie bezgotówkowej, w postaci prawa własności np. lokalu użytkowego o powierzchni uzgodnionej w umowie, zlokalizowanego np. na parterze budynku.